Even uit de hoogste versnelling.
6 Dagen heerlijk ontspannen fietsen, langs B&B’s in Friesland,
Groningen en Drenthe, over de mooiste weggetjes en fietspaden.

In een intensief leerprogramma kies je stapsgewijs het werk dat er
voor jou echt toe doet, zodat je kunt gaan doen waar je plezier in hebt. En waarin je tot bloei komt!
Neem direct contact op

WERKPROGRAMMA

Fietsen van B&B naar B&B

Bij het werkprogramma zit je in een groep van maximaal 5 deelnemers. In opbouwende volgorde doorloop je acht thema’s, die hieronder op de kaart staan aangegeven (aanklikken), die vooraf thuis grondig zijn voorbereid.

We beginnen de tocht in Wijnjewoude. Aan het begin van de avond start je met de voorbereiding op het programma in logement It Foarhûs.

Iedere dag na het ontbijt volgt een korte inleiding op het thema met instructies. Tijdens rust- en ontspanningsmomenten en ‘s avonds bespreken we dit thema aan de hand van vragen en je resultaten.

Gedurende de tocht kan er een HRM-, marketing- of andere deskundige met specifieke kennis van zaken een dagje meefietsen, die je kunt consulteren.

We sluiten de fietstocht weer af in logement It Foarhûs met een concreet stappenplan, waarin al je acties gedetailleerd en in een tijdschema zijn vastgelegd. Een jaar lang krijg je, waar nodig, begeleiding en ondersteuning bij de realisatie van je plan.

 

Ben je geinteresseerd? en wil je meer informatie? neem dan direct contact op.

Waarden gaan over wat je lief is. Waarden zijn je idealen die je werk zin en inhoud geven. Ze beïnvloeden bewust of onbewust je keuzes. Waarden geven je vaste grond onder de voeten, zodat je kracht kunt zetten. Wat brengt jou in beweging?

2. Waarden

Visie is een spannende droom. Het is een beeld van hoe je leven en werk eruit zien als je vrij bent in je keuzes. Wat zie je voor je geestesoog als je mag leven en werken zoals je wilt? Wat doe je dan?

5. Visie

Een visie hoeft niet reëel of praktisch zijn. Het helpt je een richting te bepalen en een plan te maken. Elke lange weg begint met een eerste stap. Daarna ontsluiert het pad zich vanzelf. Welke stap zet je, en wie heb je daarbij nodig?

6. Plan

De eerste stappen zijn gezet. Je vraagt je af wat je nu bent opgeschoten. Maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Laat de tijd voor je werken. Belangrijker is: laat zien wat je tot dusver hebt bereikt! En, hoe vervolg je van hier je weg?

8. Presentatie & evaluatie

Het verleden is een voorbereiding op het heden. Wat je tot nu toe hebt gedaan en ondernomen, is omgezet in kennis en ervaring. Welke inzichten heb je verworven en hoe bouw je daarmee aan een nieuwe toekomst?

1. Ervaring

Talent heb je van nature. Het is je vermogen om iets waardevols te creëren. Talent werkt op vanzelfsprekende wijze door in je doen en laten. Maar vaak nog blijft talent ondergronds. Hoe ontdek je je talent?

3. Talent

Je weet min of meer wat je wilt. Je stemt je omstandigheden af op het doel dat je voor ogen staat. Wat nog in de weg staat, wordt opgeruimd. Zo schep je voorwaarden voor maximale ontplooiing. Wat laat je los en wat wil je behouden?

7. Bestemming

Een nieuwe stap stuit vroeg of laat op weerstand. Bezwaren doemen op als je de gebaande paden moet verlaten. Het kan je mogelijke ontwikkeling in de kiem smoren. Wat houdt je tegen om je eigen weg te gaan?

4. Mogelijkheden & beperkingen

MOGELIJKHEDEN, DATA EN KOSTEN

Werkvormen

Afhankelijk van de wens en de fase waarin je loopbaan zich bevindt, kun je je hieronder inschrijven. Je hebt de keuze uit drie mogelijkheden:

 • WERKEN MET PLEZIER – als je voor een fundamentele keuze staat in je loopbaan,
 • EIGEN BEDRIJF – als je een eigen onderneming of praktijk wilt beginnen,
 • INDIVIDUELE BEGELEIDING – als je je eigen begeleidingstraject wilt samenstellen.

Klik voor meer informatie, data en kosten op onderstaande mogelijkheden.

Na je inschrijving volgt een telefonisch intakegesprek. Je kunt je uiterlijk inschrijven tot 14 dagen voor de start van het programma in verband met voorbereiding en organisatie. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je inschrijving en informatie over de voorbereiding van de thema-opdrachten.

Jan van der Wal

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Jan van der Wal. Ik woon met veel plezier in Friesland en geniet er van de rust en ruimte, met vaak oogstrelende vergezichten.

Niets is zo inspirerend als het creatieve samenspel tussen mensen, die met hart en ziel hetzelfde doel nastreven. In beweging zijn, buiten in de natuur en met elkaar optrekken in een ontspannen sfeer. Al doende je drijfveren en talenten opgraven. Elkaars ideeën toetsen, plannen maken en uitwerken. Samen lekker eten, genieten en nieuwe inzichten de ruimte geven en geleidelijk een beeld laten ontstaan van een uitdagende en spannende toekomst!

Mijn loopbaan ontwikkelde zich met de nodige onzekerheden en soms lastige keuzes. Ik studeerde Bedrijfs- en Bestuurskunde (WUR, EUR, UvWisc. VS) en voltooide de opleiding aan het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (1995). Aanvankelijk werkte ik in verschillende staf- en managementfuncties bij de rijksoverheid, waaronder Staatsbosbeheer. Vervolgens was ik werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van visieontwikkeling voor het MKB en vanaf 1998 begeleid ik mensen bij fundamentele keuzes in hun loopbaan. Tevens was ik als deeltijd-hogeschooldocent en onderzoeker verbonden aan de School of Management op het gebied van economie, arbeid- en arbeidsmarktvraagstukken en loopbaanadvisering.

 • “Schrijf je direct in voor deze training! De opdrachten begeleiden je heel goed om na te denken over jezelf en je hart te volgen in wat je graag zou willen doen. Jan stuurt iedere deelnemer met veel enthousiasme aan. De interactie met de groep maakt het tot een boeiende, leerzame en leuke invulling van deze training. Kortom, doen!”

  Marit van der Berg, 30 jaar
 • “Ik realiseerde me pas goed wat ik wilde, toen mij de vraag werd gesteld: Maar Betty, wat wil je nu ècht?”

  Betty Beekman, 40 jaar, projectmanager
 • “Door de training heb ik mijn gedachten op een rijtje kunnen zetten, aan elkaar verbonden en omgezet in concrete acties. Daardoor ben ik nu met veel meer kracht, energie en focus bezig met het verwezenlijken van wat ik echt wil: een eigen bedrijf”

  Jeroen van Dinteren, 33 jaar, adviseur
 • “Ik vond het zeer inspirerend, met name ook door de visie op loopbaanbeleiding en de hiermee samenhangende opbouw in de bijeenkomsten. Het doorpakken naar “de actie” was voor mij best lastig (en daarmee ook een confrontatie met mijzelf en mijn gedrag), maar ik voel inmiddels wel dat ik de afgelopen periode gevoed ben met nieuwe inzichten en meer zelfvertrouwen heb gekregen.”

  José, 34 jaar, consultant reïntegratiebedrijf
 • “Door deze training ben ik weer eens stil gaan staan bij wat ik nu echt leuk vind. Het onderzoek naar je eigen waarden, talenten en valkuilen geeft veel inzicht in jezelf en haalt je uit je vastgeroeste denkpatronen. De laatste paar bijeenkomsten zijn vooral op het ondernemen van actie gericht en ook dat is heel nuttig, vooral als je een stok achter de deur nodig hebt om tot actie over te gaan. Bijkomend voordeel: je krijgt weer zin in van alles!”

  Margreet Poolman, 31 jaar, medewerkster ICT-bedrijf
 • “Het mooie van deze 8 sessies vond ik dat het proces helemaal binnen de groep plaatsvond. Jan gaf weliswaar sturing maar doordat we het vooral met elkaar hebben gedaan, is er een fundament geschapen in de vorm van een vriendengroep die elkaar blijft monitoren, ook na afloop”

  Francine Bielders, 45 jaar
 • “Voor mij was de cursus een goede stok achter de deur om te bepalen wat ik wil en hiervoor stappen te ondernemen. 8 Weken lang hier mee bezig zijn is iets wat iedereen zou moeten doen”

  Willem-Jan Vos, 30 jaar, projectleider